Wejdź do sklepu!

Regulamin sklepu

Regulamin

 1. Warunki ogólne 

  1. Każdy klient składając zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień w nim zawartych. 

  2. Stroną dokonującą sprzedaży jest sklep internetowy kartony.info działający pod adresem www.kartony.info, prowadzony przez firmę Master Pack, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1012/1997, z siedzibą w Rzeszowi przy ul. Ruczajowej 1. 

  3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym kartony.info, zwaną dalej Nabywcą mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca. 

  4. Dla klientów z terytorium krajów należących do Unii Europejskiej wszystkie ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wiążące w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla pozostałych klientów ceny podawane są również w złotych polskich lecz są cenami w kwotach netto (nie zawierają podatku VAT).  

  5. Master Pack. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

  6. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem  lub fakturą VAT. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego kartony.info do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

  7. Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm i zdjęcia są własnością sklepu lub producentów i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Nie wyrażamy pozwolenia na ich kopiowanie. 

  8. Master Pack zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia. 

  9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie kartony.info są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. 

 2. Składanie i realizacja zamówień 

  1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.kartony.info 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu o jego złożeniu .W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze sklepem drogą telefoniczną lub mailową.  

  2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. 

  3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "formularza zamówienia". 

  4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili, gdy sklep otrzyma informacje o złożeniu zamówienia lub wpłatę na konto bankowe sklepu. 

  5. Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy od dostępności zamówionego produktu  wynosi od 1do-3 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od skompletowania zamówienia lub wpływu pieniędzy na konto, do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

  6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

  7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia. 

  8. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem info@masterpack-opakowania.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na "wysłane do klienta"ormy płatności i koszty wysyłki 

  9. Master Pack pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili w zakładce "Wysyłka i Płatności " na stronach sklepu. 

  10. Master Pack może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronie www.kartony.info  

  11. Płatności za zamówione towary można dokonać przelewem na konto Master Pack. Formy płatności zostały opisane na stronie „Wysyłka i Płatności „

  12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez  firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 3. Zwroty i reklamacje 

  1. Zgodnie z Ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany.  

  2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Wymianie lub zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane  i nie zniszczone, zgniecione na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

  3. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.  

  4. Podstawą przyjęcia zwrotu/wymiany jest dołączenie dowodu sprzedaży(paragonu  lub FV) i wypełnionego formularza zwrotu/wymiany towaru.

  5. Wadliwy towar można reklamować, należy odesłać go na adres sklepu, dokładnie opisując przyczynę zwrotu. Towar uszkodzony przez firmę kurierską - może być reklamowany jeśli został spisany odpowiedni protokół - w obecności pracownika firmy kurierskiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie dostawcy wybranego przez klienta: Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.  

  6. Koszty przesyłki w przypadku wymiany nie podlegają promocyjnemu obniżeniu lub zawieszeniu i wynoszą zgodnie z zakładką „Wysyłka i Płatności”. Towar przesyłany jest do Klienta firmą kurierską. 

 4. Postanowienia końcowe 

  1. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym 

  2. Zgodnie z Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz informowania klientów o oferowanych przez nas produktach i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

  3. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi firmy Master Pack. Staramy się aby opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów lub braków które mogą stanowić podstawę do roszczeń. Dlatego w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy przed złożeniem zmówienia o kontakt mailowy na adres info@masterpack-opakowania.pl. 

  4. Master Pack zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.