Bezpieczeństwo

1. Administratorem danych przetwarzanych przez sklep z kartonami kartony.info jest Sprzedawca. Dane przekazywane są przez Klientów w sposób dobrowolny podczas procesu rejestracji, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, a także innych okoliczności, które zostały przewidziane w Regulaminie.

2. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia do tej czynności, w celu prawidłowej realizacji zamówień lub świadczenia usług drogą elektroniczną, a także innych celach określonych w Regulaminie.
3. Sprzedawca zgłasza przekazany mu zbiór danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe podawane są przez klienta dobrowolnie. Sprzedawca zastrzega jednak, że niepodanie określonych przez Regulamin danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie konta oraz składanie i realizację zamówień, także w sytuacji składania zamówień bez logowania.
5. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych Sprzedawcy danych osobowych, a także ich zmiany w dowolnym momencie.
6. Sprzedawca może usunąć dane osobowe z prowadzonego zbioru. Sytuacja taka może nastąpić zwłaszcza w przypadku, gdy Klient zdecyduje się na usunięcie konta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli należności wobec niego nie zostały uregulowane przez Klienta. Odmowa usunięcia danych może nastąpić również w sytuacji, gdy Klient naruszył przepisy prawa, a jego
dane osobowe są niezbędne w celu wyjaśnienia okoliczności oraz ustalenia rodzaju odpowiedzialności.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych znajdujących się w jego posiadaniu. Zapewnia również stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do danych bądź ich bezprawnym wykorzystywaniem.
8. Sprzedawca nie posiada prawa do przekazywania, sprzedawania, ani udostępniania zgromadzonych danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Klient wyrazi takie życzenie lub wyraźną zgodę. Udostępnienie danych osobowych może odbyć się wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa bądź na wniosek sądu, prokuratury, policji czy też innych uprawnionych do tego organów.
9. Za dobrowolną zgodą Klienta, jego dane osobowe mogą zostać przekazane przez Sprzedawcę firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 , w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży. Sytuacja ta dotyczy Klientów, którzy jako metodę płatności wybrali system PayU.
10. Sprzedawca posiada prawo ujawniania ogólnych zestawień statystycznych odnośnie Klientów firmom i serwisom internetowym, z którymi producent opakowań z tektury realizuje współpracę. Zestawienia te dotyczą głównie statystyk wyświetleń i nie zawierają danych osobowych Klientów.
11. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm plików cookies. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu, zapisywane są one przez serwer Sprzedawcy na urządzeniu Klienta.
12. Pliki cookies stosowane są w celu poprawienia działania Sklepu na urządzeniach Klientów. Mechanizm plików nie ma negatywnego wpływu na nie i nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach ani w zainstalowany na nich oprogramowaniu. Pliki cookies nie są stosowane w celach identyfikacji Klientów.
13. Mechanizm plików cookies stosowanych przez sprzedawcę ma za zadanie:
- zapamiętać informacje o urządzeniach Klientów,
- weryfikować i rozwijać ofertę,
- tworzyć zestawienia statystyczne.
14. Mechanizm plików cookies można wyłączyć w przeglądarce internetowej na urządzeniu. Sprzedawca zastrzega jednak, że wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może spowodować utrudnienia bądź
brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu.