Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES PRODUCENTA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH MASTER PACK

 • Celem poniższej polityki prywatności jest określenie zasad, według których sklep internetowy http://www.kartony.info/ (zwany w dalszych postanowieniach jako "Sklep") gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe.
 • Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Janusz Grzesik, który prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Master Pack Janusz Grzesik z siedzibą w Rzeszowie (35-304), przy ul. Ruczajowej 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8131022555, Regon: 690351914 (zwany w dalszych postanowieniach jako "Administrator").
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby Klient (zwany w dalszych postanowieniach jako "Użytkownik") odwiedzając Sklep zachował poszanowanie prywatności swoich danych.


§ 1 Pozyskiwanie danych

 

 • Administrator pozyskuje dane dotyczące osób, które prowadzą działalność zawodową lub gospodarczą we własnymi imieniu (zwanych w dalszych postanowieniach jako "Przedsiębiorcy") oraz osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności.
 • Danie osobowe Użytkowników zbierane są podczas procesu rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie.
 • Użytkownik podczas rejestracji Konta podaje następujące dane:
  - nazwa Użytkownika,
  - adres poczty e-mail,
  - imię i nazwisko,
  - adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  - numer telefonu,
  - nazwa firmy i NIP (w przypadku Przedsiębiorców).
 • Użytkownik ma możliwość zmiany powyższych danych po zalogowaniu do swojego Konta.
 • W trakcie korzystania ze stron internetowych Sklepu, pobierane są dodatkowe dane, takie jak adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika bądź zewnętrzny przypisany przez dostawcę Internetu, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny, nazwa przeglądarki i czas dostępu.
 •  Administrator może także pozyskiwać dane nawigacyjne, takie jak informacje o linkach, w które kliknął Użytkownik lub o innych czynnościach jakie podjęte zostały w trakcie korzystania ze Sklepu.


§ 2 Wykorzystywanie zgromadzonych danych

 

 • Dane Użytkownika pozyskane w trakcie procesu rejestracji wykorzystywane są w celu utworzenia Konta Użytkownika, zarządzania nim, a także dokonywania, realizacji i dostarczania zamówień. W momencie dokonania przez Użytkownika zakupu w Sklepie, jego dane są przekazywane firmie kurierskiej, z która współpracuje Master Pack.
 •  Administrator może wykorzystywać dane nawigacyjne, aby zapewnić Użytkownikowi lepszej obsługi, a także dostosować Sklep do jego preferencji.


§ 3 Mechanizm Plików Cookies

 

 • Sklep korzysta z Plików Cookies, które serwer Administratora zapisuje na urządzeniu Użytkownika, jeżeli pozwala na to jego przeglądarka. Pliki Cookies mogą zawierać takie informacje jak nazwa domeny, czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losową liczbę, która stanowi identyfikator pików. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies, pozwalają Administratorowi dostosowywać Sklep do preferencji i potrzeb Użytkownika. Wykorzystywane są również do sporządzania statystyk wyświetleń produktów oferowanych przez Sklep.
 • Administrator stosuje 2 typy plików cookies:
  - sesyjne - usuwane są z pamięci Urządzenia Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądania. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani innych poufnych danych z Urządzenia Użytkownika.
  - trwałe - przechowywane są na twardym dysku w Urządzeniu do momentu, gdy zostaną usunięte przez Użytkownika. Trwałe Pliki Cookies gromadzą dane wyłącznie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona np. poprzez wybór opcji „zapamiętaj mnie” podczas logowania.
 • Administrator stosuje własne Pliki Cookies w celu:
  - uwierzytelniania Użytkownika i zapewnienia sesji w Sklepie po zalogowaniu; dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać swoich danych do logowania na każdej z podstron,
  - analizy i sporządzania statystyk, które pomagają zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu; na tej podstawie Administrator może ulepszyć strukturę i zawartość Sklepu.
 • Administrator stosuje zewnętrzne Pliki Cookies w celu:
  - prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu mapy z lokalizację biura producenta pudełek z tektury Master Pack, za pośrednictwem serwisu maps.google.com (Administrator Cookies Zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),
  - prezentowania Certyfikatu Rzetelny Regulamin przy pomocy serwisu rzetelnyregulamin.pl (Administrator Cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 • Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą złośliwego oprogramowania, wirusów lub programów szpiegujących.
 • Użytkownik ma prawo do wyłączenia Plików Cookies stosowanych przez Administratora lub ograniczenia dostępu do nich. Po skorzystaniu z tej opcji Użytkownik nadal ma dostęp do sklepu, jednak część funkcji, które wymagają Plików Cookies może być ograniczona.
 • Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników, czyli numery identyfikacyjne, jakie przydzielono do Urządzeń przez dostawców usług internetowych. Adresy IP umożliwiają dostęp do sieci i w większości przypadków są przypisywane do Urządzeń w sposób dynamiczny, ponieważ ulegają zmianie podczas każdego połączenia z siecią. Są więc określane jako nieosobiste dane identyfikacyjne. Administrator wykorzystuje te informacje do zarządzania Sklepem i jego udoskonalania, a także w celach bezpieczeństwa, np. do identyfikacji obciążających serwer niepożądanych programów do przeglądania treści.
 • W treści Sklepu zawarte są odnośniki kierujące do innych serwisów internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności obowiązujące na zewnętrznych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami obowiązującymi na poszczególnych stronach www po wejściu na nie.


§ 4 Dostęp do danych

 

 • Dostęp do danych osobowych gromadzonych przez Sklep mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Master Pack.
 • Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym, na mocy obowiązujących przepisów, zwłaszcza organom wymiaru sprawiedliwości i podmiotom wskazanym w punkcie Wykorzystywanie zgromadzonych danych.
 • Administrator zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom nieprzerwany dostęp do własnych danych, a także możliwość ich zmiany. W celu ich modyfikacji, Użytkownik musi zalogować się do swojego Konta. Użytkownik może także usunąć swoje dane osobowe poprzez wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin Sklepu, a informacje te niezbędne są do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, zwłaszcza dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika przez Master Pack.
 • Użytkownicy, którzy wyrażą zgodę na subskrypcję biuletynu, mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy, poprzez wybór odpowiedniej opcji w panelu Użytkownika.


§ 5 Zabezpieczenia

 

 • Administrator stosuje mechanizmy zabezpieczające dane przez utratą, zmianą lub niepowołanym wykorzystaniem.
 • Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Administrator zobowiązuje się do przestrzegania ochrony danych przed dostępem osób trzecich.
 • Użytkownik, który utracił hasło dostępu do Konta, ma możliwość skorzystania z opcji wygenerowania nowego hasła przez Sklep. W tym celu należy podać adres e-mail w formularzu pod linkiem "Zapomniałeś hasło?" dostępnym w panelu logowania. Sklep automatycznie wygeneruje i wyśle nowe hasło na niniejszy adres. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wysłania przypomnienia dotychczasowego hasła.
 • Administrator nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o udostępnienie danych do logowania (w szczególności hasła przypisanego do Konta).

§ 6 Zmiana Polityki Prywatności

 

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień. Data ostatniej aktualizacji podawana jest zawsze w ostatnim punkcie.
 • Pytania odnośnie niniejszego dokumentu prosimy wysyłać na adres biuro@kartony.info
 • Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2014.