Polityka RODO

Polityka Prywatności i Plików Cookies dla Sklepu Internetowego Kartony.info

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego Kartony.info (zwane dalej „Serwisem”).

2. Administratorem Danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest  Master Pack przez Janusza Grzesika, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ruczajowej 1 (kod pocztowy 35-084), NIP: 8131022555, REGON: 690351914., zwany dalej „Administratorem”. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi właściwymi przepisami prawa ochrony danych osobowych.

3. Zakres i Cel Przetwarzania Danych

Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu:

  • realizacji zamówień,
  • prowadzenia konta użytkownika,
  • działań marketingowych i promocyjnych Serwisu,
  • kontaktów z użytkownikami w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

4. Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług, personalizacji treści, analizy ruchu w Serwisie oraz zapewnienia funkcjonalności społecznościowych. Użytkownik ma możliwość samodzielnego i w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu do urządzenia użytkownika.

5. Przekazywanie Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień, obsługi płatności oraz działań marketingowych na rzecz Serwisu. Każdy z podmiotów traktuje dane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Prawa Użytkowników

Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez kontakt z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Plików Cookies, o czym użytkownicy Serwisu będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Data ostatniej aktualizacji: 2024.01.14

W razie pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:biuro@kartony.info